Контакт

Игуана Турс

Игуана Травел

СКОПЈЕ

ул. 8 Ударна Бригада бр. 39
1000 Скопје
Македонија
contact(at)iguana.com.mk
Тел: 02/3232-130, 02/3232-135
Факс: 02/3232-131

Работно време

Понеделник до петок 9:00 - 20:00 часот.
Сабота 09:00 - 15:00 часот.

КУМАНОВО

Ул. Илинденска
Локалитет Гарнизон, 1 кат, локал 1
1300 Куманово
Македонија
kumanovo(at)iguana.com.mk
Тел: 031/418-900

Работно време

Понеделник до петок 09:00 - 21:00 часот.
Сабота 09:00 - 17:00 часот.

Пишете ни!

Contact Form

Contact Form