Европа

Нови Сад

4 дена / 2 ноќевања
23ти Октомври

Будимпешта

4 дена / 2 ноќевања
23ти Октомври

Прага

5 дена / 3 ноќевања
23ти Октомври